DAGFINN & MONA ENERLY

Optimisten og brobyggeren

Sesongavslutningen i 2005 var ikke Dagfinn Enerly sin siste kamp – da startet hans livs største kamp: Veien tilbake.

Nakkeskaden han fikk på fotballbanen var alvorlig og satt alt på hodet – for Dagfinn , hans kone Mona og øvrig familie. Det er nå10 ‘ år siden ulykken og veien har blitt til underveis, mange milepæler er nådd og Dagfinn jobber stadig målbevisst mot det å kunne gå igjen og få tilbake noe av sitt gamle liv og muligheter. Dagfinn og familien har i alle år hatt fokus på de gode og varme verdiene, dette har blitt enda viktigere etter 2005.

Dagfinn og Mona reiser rundt med foredrag om denne tiden og deler raust med oss som publikum. Mona er med og har en sentral rolle i foredraget – like sentral som hun alltid har vært for Dagfinn og barna.

Mona har også egne foredrag som belyser den prosessen hun har vært i og fortsatt står i som pårørende og ektefelle.

Kjærlighet, vennskap og respekt er familien Enerlys kjerneverdier , godt krydret med humor – ja selv galgenhumor må til for å kunne stå i hverdagen som kan oppleves tung og krevende.

Ekteparet Enerly gir oss en reise i verdier – og i hverdagsopplevelser som betyr så mye – om man bare lar de fortelle oss noe!

Ingen går hjem fra dette uten refleksjoner om sitt eget liv og egne opplevelser.

Den eneste garantien du får er at foredraget vil berøre deg!

Bøker som er utgitt :

«Så fort kan livet snu» 2007

«Veien Videre» januar 2014

Begge skrevet av Jens O Simensen og utgitt på Ascheoug forlag

details-profile

DAGFINN & MONA ENERLY

Optimisten og brobyggeren

Sesongavslutningen i 2005 var ikke Dagfinn Enerly sin siste kamp – da startet hans livs største kamp: Veien tilbake.

Nakkeskaden han fikk på fotballbanen var alvorlig og satt alt på hodet – for Dagfinn , hans kone Mona og øvrig familie. Det er nå10 ‘ år siden ulykken og veien har blitt til underveis, mange milepæler er nådd og Dagfinn jobber stadig målbevisst mot det å kunne gå igjen og få tilbake noe av sitt gamle liv og muligheter. Dagfinn og familien har i alle år hatt fokus på de gode og varme verdiene, dette har blitt enda viktigere etter 2005.

Dagfinn og Mona reiser rundt med foredrag om denne tiden og deler raust med oss som publikum. Mona er med og har en sentral rolle i foredraget – like sentral som hun alltid har vært for Dagfinn og barna.

Mona har også egne foredrag som belyser den prosessen hun har vært i og fortsatt står i som pårørende og ektefelle.

Kjærlighet, vennskap og respekt er familien Enerlys kjerneverdier , godt krydret med humor – ja selv galgenhumor må til for å kunne stå i hverdagen som kan oppleves tung og krevende.

Ekteparet Enerly gir oss en reise i verdier – og i hverdagsopplevelser som betyr så mye – om man bare lar de fortelle oss noe!

Ingen går hjem fra dette uten refleksjoner om sitt eget liv og egne opplevelser.

Den eneste garantien du får er at foredraget vil berøre deg!

Bøker som er utgitt :

«Så fort kan livet snu» 2007

«Veien Videre» januar 2014

Begge skrevet av Jens O Simensen og utgitt på Ascheoug forlag